پیمایش ساحلی خلیج فارس

مبدا حرکت: تهران (تهران )
سفرهای ما

19 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

309 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

2171 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامهروز اول راهی شدن از تهران


روز دوم گشت در ساحل نیرم و کمپ ساحلی


روز سوم پیمایش 17 کیومتری ساحل نیرم تا ساحل(گردنه عشاق-سوراخ شیخ-مغدان) مکسر و کمپ ساحلی در جزیره لاوان


روز چهارم بازدید از جزیره مارو وگردنه عشاق اقامت در ویلا ساحلی


روز پنجم بازدید از ساحل تبن و ساحل بنود و بازار عسلویه و شبانگاه بازگشت

روز ششم رسیدن به تهراننکته :

کلیه ترنسفر محلی بر عهده تور میباشد

کلیه پذیرایی های روزانه بر عهده تور میباشد

این سفر بدون کوله کشی است

کلیه ورودیه های بر عهده تور میباشدبازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
28 اسفند 16:00
04 فروردین 23:00