دریاچه سوها به آبشار لوشکی (لمیر)

مبدا حرکت: تهران (میدان ازادی خیابان دانش)
سفرهای ما

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

457 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

3548 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامهساعت ۲۰ حرکت از تهران

روز اول :

ساعت ۶ صبح رسیدن به روستای سوها و حرکت با ماشین محلی تا دریاچه سوها

صرف صبحانه در روستا (به عهده تور)

و راهی شدن به سمت آبشار لوشکی به مدت ۸ ساعت کوله سبک

کمپ در حوالی آبشار لوشکی

روز دوم:

بازدید از آبشار لوشکی ،بازدید از روستای سردهونی ،بازدید از آبشار سردهونی،دیدار از سنگ دزدارو ،و آبتنی در حوضچه ها و بازگشت به سمت کمپ (2 ساعت زمان پیمایش و بازدید و عکاسی)

حرکت به سمت روستا درزکری (لمیر)

و ساعت 13 سوار شدن در ماشین

صرف نهار در رستوران و بازگشت

انشالا ساعت ۲۳ در تهران خواهیم بود

نکته : کوله ها توسط ماشین محلی حمل میشود و در این سفر۲۰دقیقه کوله کشی داریم

نکته : محل کمپ در کنار حوضچه بوده و در یک مکان کمپ خواهیم داشت


بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
03 آبان 20:00
05 آبان 23:00