خلخال به اسالم دو و نیم روزه

مبدا حرکت: تهران (ضلع غربی میدان آرژانتین)
سفرهای ما

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

457 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

3548 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه


چهارشنبه ساعت 21 حرکت از تهران

ساعت 22 حرکت از کرج

پنجشنبه صبح صرف صبحانه در اندبیل خلخال

پیمایش شش ساعته تا روستای ناو و اقامت در خانه محلی

صرف صبحانه توسط سفرهای ما در اقامت گاه روستایی و پیمایش دو ساعته تا ابشار دریابن

و سپس ساعت 14 سوارشدن به اتوبوس و صرف نهار در رستوران

و بازگشت به سمت تهران

حوالی ساعت 24 رسیدن به تهران

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
10 آبان 21:00
12 آبان 23:45