جزایر ناشناخته (هواپیما)

مبدا حرکت: تهران (فرودگاه مهراباد)
سفرهای ما - میثم فیضی

10 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

457 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

3548 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه


روز اول رسیدن به بوشهرو تعویض ماشین با ماشین محلی

حرکت به سمت جزایر ناشناخته

بازدید از ساحل رمل و دریا (ساحلی که کویر به دریا میرسد و برای خود بوشهری ها ناشناخته است )

صرف نهار در بومگردی

حرکت بسمت جزایر ناشناخته

غروب هنگام در جزیره کمپ خواهیم داشت

روز دوم کمپ در جزیره و حرکت با قایق جهت بازدید از جنگل حرا و پدل برد

عصرگاه تجربه ی ماهی گیری با صیادان

شب کمپ در جزیره

روز سوم بازدید از دلفین ها و غروب بازگشت به سمت اقامتگاه و استراحت شبانگاهی در اقامتگاه

روز چهارم حرکت به سمت بوشهر و بازدید از گنبد نمکی جاشک

صرف نهاردر بومگردی و سپس بوشهر گردی و شبانگاه حوالی ساعت 23 راهی به تهران خوهیم شدنکته :

در این سفر چادر به عهده ی گروه است

این سفر مناسب افرادی است که تجربه ی کمپینگ دارند

این سفر تجربه گرا بوده


بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
07 آذر 06:00
10 آذر 22:00