تور 1 روزه جنگل الیمستان

مبدا حرکت: تهران (خیابان دانش روبروی پارکینگ شبانه روزی)
سفرهای ما

1 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

457 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

3548 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

حرکت ساعت 4:۰۰

صرف صبحانه و ساعت 8.30 تعویض ماشین با ماشین محلی

پیاده روی یک ساعت تا دشت دوم و کمپ نیمروزه در دشت الیمستان

یک ساعت و نیم برگشت تا دشت دوم

ساعت 15:۰۰ حرکت به سمت ماشین محلی و بازگشت

بدون ترافیک چهار ساعت راه تا تهران


و در صورت وجود ترافیک نهایتا ساعت21 در محل حرکت خواهیم بود


بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
12 آبان 04:00
12 آبان 23:45