خطرناک ترین کوه های دنیا برای صعود

1. آناپورنا با ارتفاع 8091 متر، در 55 کیلومتری هیمالیا واقع شده و شش قله با ارتفاع بیش از 7200 متر دارد. این کوه، دهمین قله مرتفع و اولین کوه خطرناک دنیا است.

ارسال پاسخ