فیلبند

مبدا حرکت: تهران (ضلع غربی میدان آرژانتین)
سرزمین نامدار پدری - زهره اکبری

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

273 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

1899 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

ساعت 4حرکت از تهران

صبحانه در رستوران

رسیدن به ورودی فیلبند و راهی شدن تا ارتفاعات با مینیبوس محلی

صرف نهار در سنگچال

ساعت 16 رسیدن به اتوبوس

و بازگشت

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
15 مهر 04:00
15 مهر 23:00