مجله گردشگری تور سفرهای ما

تهران گردی

تهران گردی  همه مون شهر تهران رو به عنوان پایتخت ایران و جایی که تمرکز ادارات دولتی ، بیمارستان ها و … در آنجا قرار دارد میشناسیم و کمتر کسی با شنیدن نام تهران اول ادامه مطلب